Monday, 21 November 2011

Robot membantu manusia

                                                                                              Robot ialah mesin yang boleh diprogamkan untuk menjalankan kerja2 fizikal.Robot dihasilkan dalam pelbagai bentuk dan saiz .Robot berasal daripada perkataan "robota",iaitu daripada Czech, yang menjadi pertuturan masyarakat di sebuah negeri di Eropah Timur.Perkataan ini bermaksud dipaksa bekerja.Istilah robot pertama kali digunakan pada tahun 1920.                                                                        
        Litar elektronik yang disambungkan di dalam badan robot membolehkannya bergerak untuk melakukan tugasan yang diberikan.Robot boleh dikawal melalui alat kawalan jauh atau komputer.Robot mengambil alih                             tugas manusia untuk melakukan kerja rumah.Ada juga robot yang melakukan tugas berbahaya seperti memeriksa kandugan bom dan membuat kajian di planet.Selain itu, robot juga berfungsi sebagai penghibur.          
     Menurut laporan yang dibuat, sebanyak 405 000 robot untuk kegunaan di rumah telah dijual.Pada 2007, jumlah tersebut meningkat kepada 4.1 juta dan 2.5 juta daripadanya ialah robot hiburan.                          

2 comments: